PRAVIDLÁ SÚTAŽE

1. Súťaž organizuje spoločnosť CODEUPP s.r.o., Sadová 162, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovensko, ahoj@lejzy.sk

2. Súťaž trvá od 3.12.2021 do 19.12.2021

3. Zapojiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá má facebookový profil. Zapojiť sa nemôžu skupiny, ani stránky na Facebooku.

4. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto pridá komentár k nášmu príspevku vo forme textu.

5. Vylúčené zo súťaže sú skupiny, stránky, firmy a značky.

6. Cena v súťaži je 5x set pyžám podla vlastného výberu.

7. Celková hodnota výhry je 125€.

8. Podmienkou pre získanie výhry je komentár vo forme textovej odpovede.

9. Výherca bude vybraný na základe usporiadateľa, ktorý vyberie 5 náhodných komentárov.

10. Výherný komentár bude pridaný na našu FB stránku Lejzy.sk a výherca budú vyzvaný aby nás kontaktoval prostredníctvom správy na facebooku pre overenie, či v skutočnosti jednáme s pravým výhercom.

11. Po skontaktovaní sa s výhercom bude výhra po dohodnutí termínu poskytnutá výhercovi.

12. Výherca stráca nárok na výhru ak nás do 7 tich pracovných dní nekontaktuje prostredníctvom správy na Facebooku.

13. Súťaž môže byť predčasne ukončená alebo zrušená.

14. Ochrana osobných údajov- osobné údaje sa počas priebehu súťaže od súťažiacich nevyžadujú. Na konci súťaže bude vybraný jeden výherca, ktorý bude prostredníctvom postu s jeho výherným komentárom vyzvaný, aby nás prostredníctvom správy na facebooku kontaktoval. 

15. Spoločnosť Facebook voči výhercovi nemá žiadne záväzky.

16. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

17. Do súťaže sa môžu zapojiť iba obyvatelia Slovenskej republiky.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: